Gaston Leval – Wolna Hiszpania 1936-1939

Okres między lipcem 1936 a kwietniem 1939 roku w Hiszpanii należy do najbardziej zmitologizowanych w historii ubiegłego wieku. Już sama nazwa, którą nadała mu oficjalna historiografia zawiera pewne nadużycie. Mówi się więc o wojnie domowej, akcentując militarny aspekt ówczesnego konfliktu i jednocześnie wypierając jego wymiar społeczny… Wojna hiszpańska była nade wszystko rewolucją społeczną. Mimo znacznego ograniczenia terytorialnego i czasowego, radykalizmem akcji politycznej i rozmachem urzeczywistnianych zmian dorównywała ona, a w pewnych kwestiach nawet przebijała rosyjską rewolucję roku 1917. Gaston Leval opisuje jak wyglądała ta rewolucja, koncentrując się na szczegółowych opisach życia codziennego oraz aspektach ekonomicznych i społecznych przeobrażeń rewolucyjnych w uspołecznionych fabrykach i kolektywach rolnych.

W rolniczych kolektywach w ich stanie naturalnym oraz w małych miastach, gdzie wszyscy znali się nawzajem i polegali na sobie wzajemnie, wolność nie polegała na byciu pasożytem i nie interesowaniu się światem dookoła. Wolność była funkcją praktycznej działalności. Bytem człowieka jest jego czyn, jak pisał Bakunin. Bytem jest swobodne działanie. Wolność jest gwarantowana nie wtedy, gdy przeciwstawia się prawa „ja” innym, ale kiedy jest naturalną konsekwencją solidarności. Ludzie, którzy polegają na sobie nawzajem, czują się wolni między sobą i w naturalny sposób respektują wolność innych. Ponadto wolność to prawo do spontanicznego udziału w zbiorowym życiu, wkładu myśli, serca, woli, inicjatywy w pełni swoich możliwości. Negatywna wolność nie jest wolnością, to nicość

Cena za sztukę (szt.): 30,00 zł

Szczegóły wydania:
Forma wydania: książka
Wydawnictwo: Oficyna Trojka
Miejsce wydania:  Poznań 2009
Ilość stron: 307
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-926662-8-8

Michael Albert – Ekonomia uczestnicząca: życie po kapitalizmie

Michael Albert jest amerykańskim ekonomistą i działaczem alterglobalistycznym, a także jednym z twórców koncepcji „ekonomi uczestniczącej”. Książka „Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie” jest pierwszą jego pełną pracą opublikowaną w języku polskim.

Jak stwierdził John Maynard Keynes, brytyjski laureat nagrody Nobla z ekonomii: „[Kapitalizm] nie jest sukcesem. Nie jest inteligentny, nie jest piękny, nie jest słuszny, nie jest moralny – i nie dostarcza dóbr. Krótko mówiąc, nie lubimy go i zaczynamy nim gardzić. Kiedy jednak zaczynamy się zastanawiać, czym go zastąpić, ogarnia nas zakłopotanie”. Zmniejszenie tego zakłopotania to jeden z celów niniejszej książki.

Jak pisze Albert: „Na całym świecie kapitalizmowi towarzyszą upokorzenia, uprzedmiotowienie ludzi i głód. Nikt rozsądny temu nie przeczy, ale nawet większość z tych, którzy gardzą kapitalizmem, obawia się, że bez niego może być jeszcze gorzej. Choć niektórzy z pewnością uważają kapitalizm za odpychający, to niewielu posiada jakąś alternatywę.” Stąd ruchy, grupy czy organizacje alterglobalistyczne czy lewicowe, dostrzegające niesprawiedliwości systemu kapitalistycznego, poruszają się najczęściej w obrębie jego logiki, powtarzając liberalne slogany o „dobrodziejstwach wolnego rynku”. Zdają się oni jednak, nie dostrzegać faktu, że negatywne strony kapitalizmu nie są jedynie „wypadkami przy pracy”, które można „naprawić” bez naruszania jego podstaw. Michael Albert w swojej książce nie pozostawia wątpliwości: nie da się usunąć skutków, bez likwidacji przyczyn.

Główną wartością książki, jest fakt, że nie skupia się ona jedynie na krytyce systemu kapitalistycznego, ale kreśli praktyczną alternatywę wobec niego, zgodnie z tezą, że „to, co człowiek stworzył, może zmienić – feudalizm nie był wieczny, niewolnictwo nie było wieczne, kapitalizm też nie jest wieczny”. Albert nie popada przy tym w naiwny utopizm, pokazując raczej możliwości praktycznej realizacji wizji gospodarki uczestniczącej, niż formułując sztywny program, wymagający spełnienia nierealnych żądań. To gospodarka ma się dostosować do człowieka, a nie na odwrót.

Książka, choć dotyczy kwestii ekonomicznych, jest pisana językiem zrozumiałym, odwołując się do przykładów z życia codziennego. Wiele z nich wynika z realnych doświadczeń, gdyż inicjatywy ekonomiczne oparte o zasady gospodarki uczestniczącej istnieją już dziś w wielu miejscach na świece.

Książkę Alberta powinien przeczytać każdy, któremu bliskie są ideały: sprawiedliwości, samorządności, różnorodności i solidarności, które Albert stawia jako podstawy ekonomii uczestniczącej.

A „to, co stanie się ostatecznie z wizją, zależy od działalności ruchu. To nie książki decydują o tym, jak jest ona wykorzystywana, ale ci, którzy je czytają, oraz zmieniają, wprowadzają w życie i wykorzystują to, co książki prezentują.”

Obecnie na całym globie rośnie niezadowolenie z sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wyborów narzucanych przez panujące instytucje. Wzywa się do zmian, począwszy od niewielkich reform po dalekosiężne przemiany. W książce Michaela Alberta o ekonomii uczestniczącej znalazł się bardzo treściwy program przemian społecznych; wizja czerpiąca z bogatej tradycji myśli i praktyki wolnościowej lewicy i ruchów społecznych, uzupełniona jednak o nowe pomysły i krytyczne analizy oraz sposoby wprowadzenia konstruktywnych alternatyw. Tematy zawarte w tym dziele wymagają uwagi, dyskusji i działania.
Noam Chomsky


Cena za sztukę (szt.): 30,00 zł
Szczegóły wydania:

Forma wydania: Książka
Wydawnictwo: Trojka
Miejsce wydania: Poznań 2007
Ilość stron: 324 str.
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-923977-5-5

Dario Fo – Przypadkowa śmierć anarchisty
Pierwsze polskie wydanie sztuki włoskiego noblisty. Pełna sarkazmu i ironii komedia oparta na wydarzeniach, które miały miejsce w Mediolanie w grudniu 1969 roku, kiedy to został wyrzucony z okna komisariatu policji anarchista Giuseppe Pinelli.


Cena za sztukę (szt.): 8,00 zł
Szczegóły wydania
Forma wydania: Książka
Wydawnictwo: Oficyna Trojka
Seria: Anarchistyczna Inicjatywa Wydawnicza
Miejsce wydania: Kraków 2002
Ilość stron: 119 str.
Oprawa: miękka
ISBN brak

Rafał Górski – Bez państwa Demokracja uczestnicząca w działaniu

Nowa książka Rafała Górskiego jest ważnym przyczynkiem w dyskusji dotyczącej celów i praktyki ugrupowań antysystemowych. Książka podzielona jest na 3 główne działy: „Polityka bez polityków” opisuje różne formy partycypacji w obszarze samorządów lokalnych na całym świecie, zarówno tych, w których inicjatorem jest władza, jak i tych działających w warunkach rewolucyjnych. „Demokracja pracownicza” ukazuje zależności pomiędzy strajkiem czynnym i samorządem pracowniczym. Dział trzeci dotyczy działania wymiaru sprawiedliwości i możliwości jego przekształcenia w wolnościowym kierunku. Książka jest lekturą obowiązkową dla każdego anarchisty, a także dla tych, którzy o anarchizmie jeszcze nie słyszeli…

W listopadzie 2006 roku u Rafała Górskiego zdiagnozowano raka. Dochód z książki „Bez państwa” przeznaczony zostanie na jego leczenie.

Spis treści:

WSTĘP: Jan Sowa – Bez państwa czyli jak zdemokratyzować demokrację

POLITYKA BEZ POLITYKÓW. Demokracja uczestnicząca i walki społeczne w samorządach lokalnych.
– Po odejściu od urny reklamacja nie jest uwzględniana.
– Przy urnie czy na zebraniu?
– Realutopia w Porto Alegre
– Hydrodemokracja w stanie Rio Grande do Sul
– Partycypacja wyceniona na 30 zł (Zabierzów, Polska)
– Partyzancka samorządność (Chiapas, Meksyk)
– Demokracja uczestnicząca i anarchizm
– Samorząd jako permanentna opozycja. Anarchiści w Spezzano Albanese
– Krytyka demokracji uczestniczącej

DEMOKRACJA PRACOWNICZA
– Demokracja pracownicza i strajk czynny
– Krytyka samorządności pracowniczej
– Nie ma samorządności bez solidarności (Wyborg, Rosja)
– Od kooperatywy do korporacji
– Komunalizacja zamiast prywatyzacji
– Rewolucja to więcej niż nowe procedury

SPRAWIEDLIWOŚĆ BEZ PAŃSTWA. Od sądów ludowych do kryminologii radykalnej.
– Temida nie jest ślepa
– Monopol państwa przełamany
– Kwestia wyboru
– Geneza sprawiedliwości niepaństwowej
– Kryminologia radykalna
– Samorządność prawna wobec instytucji państwa
– I ty zostaniesz aresztowany
– Alternatywy wobec państwowego aparatu represji


Cena za sztukę (szt.): 20zł
Szczegóły wydania:
Forma wydania: Książka
Wydawnictwo: Korporacja Ha!art
Miejsce wydania: Kraków 2007
Ilość stron: 250 str
Oprawa: miękka
ISBN 83-89911-76-6

Zapraszamy:

Społeczny InfoPunkt ALERT ul. Śląska 34 Szczecin czynne podczas wydarzeń www.myspace.com/infopunktalert

Reklamy

Ukazał się 26 numer biuletynu środowisk pracowniczych – Inicjatywa Pracownicza. W wersji on line do ściągnięcia poniżej w pliku pdf, natomiast w Szczecinie dostępny będzie w wersji drukowanej w Społecznym Infopunkcie Alert (ul. Śląska 34) podczas wydarzeń (www.myspace.com/infopunktalert)

Inicjatywa Pracownicza – biuletyn środowisk pracowniczych nr 26, Grudzień 2009 r.
Zawartość numeru:
– Zwolnienia w PZL Rzeszów
– Nadciąga bezrobocie
– Poznań: Sąd skazuje Marcela Szarego
– Najważniejsze wydarzenia IP w skrócie
– Spółdzielcy i związkowcy
– Gwałtowne protesty pracownicze w Bangladeszu
– Serbia: Sprawa aresztowania sześciu anarcho-syndykalistów
– Prawo: Ryzykowne umowy cywilnoprawne
– Umowy cywilnoprawne – to trzeba zmienić!
– Listy
– Łódź: Finał sprawy Hanpolu

Kobiety z Inicjatywą:
– Hipermarkety – kryzys, którego nie ma
– „Szklane ściany” – co to znaczy

plik PDF do pobrania:
http://www.ozzip.pl/images/pdf/ip_26.pdf

Archiwum biuletynów IP:
http://www.ozzip.pl/biuletyn-ip

W czasie trwania oficjalnych obchodów Dnia Niepodległości na pl. Szarych Szeregów (do niedawna pl. Sprzymierzonych) grupa osób ze szczecińskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza rozwinęła transparent „WAŁBRZYCH BIEDASZYBY -ZAKOŃCZYĆ REPRESJE!” !” Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Biedaszybnikami.

Działacze informowali zainteresowanych mieszkańców Szczecina o sytuacji w Wałbrzychu.

Solidarni z biedaszybnikami

„Jest to akcja solidarnościowa z górnikami i kopaczami z Wałbrzycha, którzy są karani więzieniem lub grzywnami za nielegalne wydobycie węgla na własną rękę, po tym jak rząd zamknął ich miejsca pracy i pozostawił na łasce losu” – mówi Dominik Sawicki ze szczecińskiej OZZ IP.

Jak podkreślają wybór daty ich protestu nie jest przypadkowy, bowiem właśnie 11 listopada w latach PRL-owskiej dyktatury domagano się amnestii dla więźniów politycznych.

Akcja jest uzgodniona z wałbrzyskim Stowarzyszeniem Biedaszyby, które prosi przy tej okazji, by nie wykorzystywać sprawy do celów promocji jakichkolwiek partii politycznych. Protest ma bowiem mieć charakter związkowo-społeczny.

więcej informacji:
http://www.ozzip.pl/publicystyka/walki-pracownicze/902-11-listopada-dniem-solidarnosci-z-biedaszybnikami

ip_25d

Zawartość numeru:

– Protest chińskich robotników w Warszawie
– Przypadki wyzysku emigrantów z Azji w Polsce
– Warszawa: Akcja solidarność z koreańskimi robotnikami
– Najważniejsze wydarzenia IP w skrócie
– Wyroki nakazowe wobec działaczy związkowych
– Pierwszy obóz letni IP
– Bielsko-Biała: Wzrost wynagrodzeń w ZOZ
– Cyrk na fermie drobiu
– Cegielski na krawędzi czy na szafocie?
– Hiszpania: XVI kongres CGT
– Komentarz: Kilka osobistych refleksji na koniec Kongresu CGT
– Historia: Powstańcy spod czarno-czerwonych sztandarów

Dodatek: Kobiety z Inicjatywą
– Piętnować sprawców a nie ofiary!
– Prawo: Zmiany dotyczące składek ZUS
– Pracownice i „kariera”

Plik PDF do ściągnięcia

http://www.ozzip.pl/images/pdf/ip_25.pdf

Murray_Bookchin__4a8044c822eca

Podejście proponowane przez Murraya Bookchina stanowi doskonały punkt wyjścia do realnej praktyki społecznej. Podstawową ideą stanowiska określanego przez autora ekologią społeczną jest teza, że problemy ekologiczne mają źródło w problemach społecznych. Spojrzenie z pozycji zarysowanych przez amerykańskiego anarchistę przekracza status quo i kieruje się ku alternatywnym formom organizacji społecznej. Rozważania zawarte w niniejszej książce nie dotyczą jedynie ekologii. Nie jest to typowo ekologiczna pozycja zachęcająca do oszczędzania energii i używania roweru zamiast samochodu. Problematyka tutaj poruszana jest znacznie szersza. Mianowicie kryzys ekologiczny okazuje się ściśle powiązany z kryzysem politycznym, z kryzysem ekonomicznym. Wszystkie trzy kryzysy są ze sobą powiązane, wyrastają z jednego fundamentu, który może zostać dostrzeżony z zielonego punktu widzenia. Myślenie ekologiczne jest XXI – wiecznym myśleniem rewolucyjnym.       Oskar Szwabowski – autor wstępu

Murray Bookchin (1921-2006) amerykański myśliciel anarchistyczny. Działacz ruchu ekologicznego i twórca nurtu ekologii społecznej. Założyciel Instytutu Ekologii Społecznej w Plainfield w USA. Zwolennik decentralizacji oraz samorządności. Jako pierwszy użył terminu „wolnościowy municypalizm”. Oznacza on system, w którym wiec ludowy stanowi podstawę organizacji społeczeństwa. W ten sposób konfederacja miast zarządzanych na podstawie zasad demokracji bezpośredniej zastępuje centralny rząd. Poza wspomnianą problematyką zajmował się filozofią, historią hiszpańskiej rewolucji, rozwojem miast oraz spółdzielczych form produkcji. W swoich pismach, nawiązując do idei oświeceniowych, łączył humanizm z racjonalizmem.

Cena za sztukę (szt.): 27,00 zł

http://www.bractwotrojka.pl/recenzje/127-przebudowa-spoeczestwa-murray-bookchina

Poleca Społeczny InfoPunkt ALERT

sl2-dZawartość numeru:

  -Wstęp – od redakcji
  – Przegląd wydarzeń lokatorskich
  – Rozbrat demonstruje!
  – Czym jest gentryfikacja i jak może zniszczyć twoje życie?
  – Gentryfikacja na warszawskiej Pradze
  – Samorząd przeciwko obywatelom
  – A gdyby transport był bezpłatny?
  – Tragedia w Kamieniu Pomorskim

Plik PDF http://www.ozzip.pl/sprawa-lokatorska

Clifford Harper – Anarchia w obrazkach

Cena za sztukę (szt.): 15,00 zł

Bardzo popularne grafiki Harpera, tworzone na wzór XIX-wiecznych drzewo- i linorytów zamieszczanych w prasie rewolucyjnej uderzają ekspresyjnością. Świetna lektura dla początkujących adeptów ruchu anarchistycznego, którzy chcieliby się dowiedzieć czegokolwiek o swoich ideowych matkach, dziadkach i prababkach. Coś w rodzaju elementarza historii wyklętej, której nie uświadczycie w programach szkolnych, a przecież tak ważnej dla obrazu współczesnego świata. Clifford Harper sam będąc anarchistą, podchodzi oczywiście z dużą sympatią do swych ideowych antenatów, jednak nie pomija mrocznych fragmentów historii ruchu anarchistycznego, co należy zaliczyć na jego korzyść.

Szczegóły wydania:
Wydawnictwo: Oficyna „Trojka”
Seria: Anarchistyczna Inicjatywa Wydawnicza
Miejsce: Poznań-Kraków 2005 r.
208 str., Format A5, oprawa miękka lakierowana
ISBN: 83-916274-1-1

Wolin – Nieznana rewolucja. 1918 -1921

Cena za sztukę (szt.): 28,00 zł
Wolin, jak jego towarzysz Machno, był jedną z najsłynniejszych postaci w rosyjskim ruchu anarchistycznym. Brał aktywny udział w rewolucjach 1905 i 1907 r. oraz działał w ruchu rewolucyjnym na emigracji. W 1905 r., jako eserowiec, był jednym z założycieli Rady Sankt Petersburga, a w 1917 r. wydawał Głos pracy (Gołos Truda), czołową anarcho-syndykalistyczną gazetę okresu rewolucji. Podczas wojny domowej pomagał zakładać organizację Nabat na Ukrainie, wydawał jej pismo (Alarm – Nabat), oraz odegrał istotną rolę w ruchu partyzanckim dowodzonym przez Machno.

Książka Wolina jest najważniejszą anarchistyczną historią Rewolucji Rosyjskiej. Została napisana przez naocznego świadka, który sam brał aktywny udział w wydarzeniach, które opisuje. Podobnie jak historia Rewolucji Francuskiej napisana przez Piotra Kropotkina, praca ta odkrywa coś, co autor nazywa „nieznaną rewolucją”, tzn. społeczną rewolucją ludową, która jest czymś innym niż bolszewicki zamach stanu. W ocenie Wolina Rewolucja Rosyjska była czymś więcej niż tylko historią Kiereńskiego i Lenina, socjaldemokratów, eserowców, czy nawet anarchistów. Była eksplozją masowego niezadowolenia, ale także masowej, twórczej, fundamentalnej, spontanicznej, nie-politycznej, prawdziwie społecznej rewolucji, takiej, jaką przewidywał Bakunin pół wieku wcześniej. Jej najbardziej uderzającą cechą była decentralizacja i rozproszenie władzy, spontaniczne uformowanie autonomicznych komun i rad, oraz rozwój samorządu robotniczego w miastach i na wsi.

Szczegóły wydania:
Forma wydania: Książka
Wydawnictwo: Trojka
Seria: Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
Miejsce wydania: Poznań 2007
Ilość stron: 294 str. A5
Oprawa: miękka lakierowana
ISBN 978-83-923977-3-1

Anarchosyndykalizm. Strajki, powstania, rewolucje 1892 – 1990

Cena za sztukę (szt.): 18,00 zł
Książka „Anarchosyndykalizm. Strajki, powstania, rewolucje 1892 – 1990” to kompendium wiedzy o anarchistycznym ruchu związkowym, który przez ostatnie sto lat stara się dowieść swym działaniem, że możliwe jest prowadzenie walki o prawa socjalne bez konieczności odwoływania się do akcji politycznej (przejęcie władzy) i bez konieczności budowy biurokratycznych struktur we własnych szeregach.

Z drugiej strony ruch ten był świadom, że praktyka nie może się ograniczać jedynie do sfery ekonomicznej. Zdobyte prawa pracownicze i socjalne są bowiem efektem walki toczonej zarówno przeciwko pracodawcom, jak i władzy w państwie.

Wśród kilkudziesięciu zebranych w książce artykułów, autorstwa wielu osób, znalazły się relacje dotyczące różnych działań. Zebrane razem teksty pokazuj praktyczną różnorodność zainteresowań ruchu anarchosyndykalistycznego, nieograniczających się jedynie do kwestii tradycyjnie przypisywanych związkom zawodowym czy ruchowi robotniczemu.

Szczegóły wydania:
Forma wydania: Książka
Wydawnictwo: Trojka
Miejsce wydania: Poznań – Kraków 2006
Ilość stron: 227 str. A5
Oprawa: miękka lakierowana
ISBN: 83-923977-2-X

P. L. Marek – Na krawędzi życia. Wspomnienia anarchisty 1943-44

Cena za sztukę (szt.): 20,00zł

Paweł Lew Marek ur. 16.08.1902 r. w Radymnie koło Przemyśla w rodzinie urzędniczej. W piętnastym roku życia podjął pracę. W 1923 roku brał czynny udział w wypadkach listopadowych w Przemyślu; po tych wydarzeniach zbliżył się ideowo do syndykalizmu i ruchu anarchistycznego. W 1926 r. został współzałożycielem Anarchistycznej Federacji Polski (AFP). W 1930 r. wyjechał do Paryża, gdzie dorywczo pracował i był związany z grupą polskich anarchistów. Po powrocie do kraju od 1931 r. do 1937 r. był sekretarzem AFP. W 1939 r. brał udział w obronie Warszawy. W latach 1941- 42 przebywał w getcie warszawskim. Uczestnik Powstania Warszawskiego, współzałożyciel Syndykalistycznego Porozumienia Powstańczego oraz redaktor pisma pt. „Syndykalista”. Po upadku Powstania Warszawskiego znalazł się w Krakowie. Od momentu wyzwolenia pracował w Okręgowej Komisji Związków Zawodowych. Propagował spółdzielczość pracy. Zmarł 7 listopada 1971 roku.

Unikalna pozycja na polskim rynku wydawniczym. Niepublikowane do tej pory wspomnienia ukazują zupełnie nieznane losy osób zaangażowanych w działalność społeczno- polityczną przedwojennej Polski. Książka przybliża „nieprawomyślne” życiorysy ludzi wyrzuconych poza nawias historii, zarówno przez historiografów, mniej lub bardziej realnego socjalizmu, jak i apostołów kapitalizmu czy narodowo- religijnej dyktatury. Obowiązkowa lektura dla teoretyków i praktyków ruchów emancypacyjnych, osób interesujących się historią II Wojny Światowej oraz życiem społeczno- politycznym Polski XX wieku czy losami polskich Żydów.

Książka bogato uzupełniona biogramami ówczesnych polskich anarchistów, notkami dotyczącymi organizacji i dokumentami.

Szczegóły wydania:
Forma wydania: Książka
Wydawnictwo: Dąb
Miejsce wydania: Kraków 2006
Ilość stron: 340 str. A5
Oprawa: miękka lakierowana
ISBN 83-922244-1-8

Powyższe pozycje można nabyć w każdą Środę od 19 do 21 w InfoPunkt ALERT ul.Śląska34 lub pisząc na e-mail ds348@wp.pl